Menu

askere giderken götürülecekler arşiv

Askere giderken ne götürülür

Her Türk erkek vatandaşı Askerlik görevini vakti zamanı gelince, Türkiye Cumhuriyetini korumak ve dışarıdan gelecek her türlü tehdide karşı kollamak için askerlik görevini yerine getirip savaş sanatını öğrenmek zorundadır. Askere giderken ne götürülür, askerlik denince akla gelen birçok şey vardır ancak bu listenin başında nöbet, mıntıka ve içtima gelir. Askere giderken ne götürülür Askerlik vazifesini